Search
Close this search box.

Over Accretos

Accretos

Grieks voor 'samensmelting'

‘Accretos’ is het Griekse woord voor ‘samensmelting’. Dit verwijst naar de geschiedenis van onze volleybalvereniging. Het woord samensmelting geeft al aan dat er diepere fundamenten onder ons huis liggen.

Deze fundamenten zijn gecreëerd door een fusie tussen volleybalverenigingen Vinciat uit Roggel (opgericht op 25 april 1969) en Nevoc uit Neer (opgericht op 1 juli 1980). Door de wijze van samensmelten (Vinciat is als vereniging opgeheven dan wel opgegaan in Nevoc met daarbij de naamswijziging naar Accretos) is de oprichtingsdatum van Accretos gebaseerd op die van Nevoc. Vanuit deze stevige fundamenten is er met veel energie en inzet, sinds 1 augustus 2000, verder gebouwd aan ons huis. Een huis waar we trots op mogen zijn.

Het Huis van Accretos

Accretos wil een vereniging zijn voor haar leden. Een vereniging waar eenieder kan volleyballen op zijn of haar eigen niveau, een vereniging die leden (en ouders van) verenigt, waar het familiegevoel de boventoon voert en met een bruisend en levendig vrijwilligersnetwerk dat gewaardeerd wordt voor al het werk dat zij doet. Een vereniging die staat als een (t)huis.

Een huis waar mensen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, waar er respect is voor elkaar en plezier is in de sport. Volleybal als verbindingsfactor, een teamsport, een vereniging zoals een huis, waar in beide gevallen alleen SAMEN het verschil gemaakt kan worden.

Dit zijn enkele zinnen waar een forse ambitie uit spreekt. Een ambitie die wij met ons allen waar willen maken. Daar hebben wij ons als bestuur aan gecommitteerd. Is het bestuur daarmee alleen verantwoordelijk voor het realiseren van deze ambitie? Geenszins: een vereniging valt of staat met iedereen samen. Ieder levert in zijn of haar eigen kracht een bijdrage, ten dienste van het geheel.

Net zoals thuis gelden er regels en worden afspraken gemaakt en dat geldt ook voor het huis van ‘Accretos’. Iedereen die deel uit wil maken van het huis dient de regels en afspraken te respecteren. Op deze manier kunnen we zorgen voor duidelijkheid en eenduidigheid, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Zo creëren wij een huis waarin mensen zich thuis voelen, een eigen cultuur.

Dit document geeft de afspraken weer op hoofdlijnen en bevat regels die wij samen willen naleven om zodoende een huis te creëren met prettige leefomstandigheden.

Algemene ledenvergadering

Accretos kent, als hoogste orgaan, een algemene ledenvergadering. Die komt in ieder geval eenmaal per jaar in mei/juni bijeen. Tijdens deze vergadering zijn de beleidsplannen, de begroting en de bestuursverkiezing evenals het financiële jaarverslag en het activiteitenverslag vaste agendapunten. Het bestuur of verenigingsleden kunnen ook het initiatief nemen voor tussentijdse algemene ledenvergaderingen.

Accretos is aangesloten bij de Nevobo (Nederlandse Volleybalbond) Koninklijk Goedgekeurd.