Bestuur & werkgroepen

Bestuur

Voorzitter
Thieu Hendriks – voorzitter@accretos.nl

Secretaris
Guus Joosten – secretaris@accretos.nl

Penningmeester
Esther Cramers – penningmeester@accretos.nl

Bestuursleden
Joost van Bogget
Susan Jetten
Glenn Puts
Geert Scholte
Rob Vossen

Werkgroepen

Ledenadministratie

Arbitrage

Zaaluren

Wedstrijdsecretariaat

PR / Website

Acties

Sponsoring

Technische zaken

Activiteiten

Toernooi

Materialen

Zaalwacht