Search
Close this search box.

Contributie

Automatische incasso

Door middel van automatische incasso wordt de jaarlijkse contributie in twee termijnen geïnd: in oktober en februari. Een factuur hiervoor wordt alleen op verzoek verstuurd. De Nevobo-bijdrage is voor alle leden gelijk (€ 12,50) en wordt na aanmelding bij de eerste automatische incasso geïnd (in oktober). Ook worden de kosten voor het leaseplan van de wedstrijdshirts bij de incasso van de eerste helft verrekend (€ 10,00).

De peildatum voor de leeftijd van jeugdleden is 1 oktober. Peildatum voor afmeldingen zijn 1 augustus en 1 januari (uiterlijke afmelddatum voor resp. 1ste en 2e competitiehelft). Met het aanmelden als lid gaat u tevens akkoord met betaling via automatisch incasso. De contributiebedragen voor dit seizoen zijn te vinden op het aanmeldformulier. Dit formulier is te vinden via aan- en afmelden.

Tweede training

Een trainer kan er voor kiezen om een of meerdere kinderen een tweede training aan te bieden. Mocht dit zo zijn, dan worden de ouders altijd geïnformeerd hierover. Als men structureel tweemaal in de week traint, dan krijgt men een contributieopslag van 45%. Als de inzet op de eigen training niet goed is, vervalt de tweede training. Hier overleggen de trainers onderling over.

Voor verdere vragen of informatie over de contributie neem contact op met de penningmeester (penningmeester@accretos.nl).