Search
Close this search box.

Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk reglement voorziet in een uitwerking en aanvullingen van de in de statuten vastgelegde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ledenjaarvergadering van 2017 en zal elke vijf jaar worden geactualiseerd. Noodzakelijk dan wel wenselijke tussentijdse aanvullingen of wijzigingen worden, na akkoord door de ledenvergadering, als een addendum aan de actuele versie van het huishoudelijk reglement toegevoegd en bij de vijf jaarlijkse actualisatie in de nieuwe versie van het huishoudelijk reglement opgenomen.