Search
Close this search box.

Aan- en afmelden

Aanmelden

Een nieuw lid mag een maand gratis meetrainen. Daarna moet men zich aanmelden. Het aanmelden kan door een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier is hier te downloaden. Dit formulier dient het nieuw lid volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij Thijs Gielen (Klutemansstraat 7, 6088 HB Roggel). Op het formulier moet men ook het team opgeven waarin het kind gaat spelen, vraag dit aan de trainer die kan dit aangeven.

Een aangemeld lid dat deel wil nemen aan Nevobo-wedstrijden is verplicht een spelerskaart te hebben. Deze wordt door de vereniging aangevraagd. Voor deze spelerskaart is een digitale pasfoto nodig. Na aanmelding mag een nieuw lid vrijwel direct deelnemen aan wedstrijden. Er is dan namelijk al een relatiecode bekend. Men is alleen wel verplicht om binnen een bepaalde tijd de digitale pasfoto te hebben verstuurd. Is dit niet het geval dan zal de Nevobo een boete gaan opleggen. Dus zorg dat de digitale pasfoto op tijd is gemaakt en verstuurd! Na aanmelding ontvangt men via de secretaris meer informatie hierover.

Mochten er tussentijds gegevens wijzigen of toegevoegd worden dan dient men deze door te geven aan de werkgroep ledenadministratie (ledenadministratie@accretos.nl) Alleen aan de trainer of coach doorgeven is niet voldoende.

Afmelden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd waarbij de leden op twee momenten per jaar hun lidmaatschap kunnen opzeggen, zijnde het einde van de competitie/volleybalseizoen (voor 1 augustus) en het einde van het kalenderjaar/halverwege de competitie (voor 1 januari). Bij niet tijdige opzegging is betaling van het contributiebedrag voor de restperiode (max. een half seizoen) verplicht.

Een lid kan zich afmelden door contact op te nemen met de werkgoep ledenadministratie (ledenadministratie@accretos.nl). Je afmelding alleen bij de trainer/coach doorgeven is niet voldoende.